• Teemu Ryhänen on vaativan erityistason psykoterapeutti (VALVIRA, Kela), kouluttajapsykoterapeutti ja käyttäytymisanalyytikko (Sovelletun ja kliinisen käyttäytymisanalyysin koulutusohjelma, Tampereen Yliopisto ja SKY ry.) Lisäksi hän on saanut dialektisssa käyttäytymisterapiassa sekä intensiivikoulutuksen että edistyneiden intensiivikoulutuksen (Advanced Intensive Training) Yhdysvalloissa Seattlessa. Jälkimmäisen koulutuksen hän opiskeli dialektisen käyttäytymisterapian kehittäjän prof. Marsha M. Linehanin johdolla. Hän kuuluu Suomen käyttäytymisanalyysin ja kognitiivisen käyttäytymisterapian yhdistyksen hallitukseen.
  • Teemu Ryhänen työskentelee tällä hetkellä pääsääntöisesti kouluttajana sekä työnohjaajana. Potilaita hän ottaa vastaan yksityisvastaanotolla, joka sijaitsee Länsi-Pasilassa Helsingissä. Lisäksi hän toimii taitovalmentajana ja tiiminohjaajana Jorvin sairaalan dialektisen käyttäytymisterapian hoito-ohjelmassa, jonka perustajajäseniä hän on. Aiemmin Teemu Ryhänen on mm. kehittänyt Suomeen tunne-elämän epävakaudesta kärsivien omaisille ryhmämuotoisen taitovalmennuksen.


Care enough to chart
Ogden R. Lindsley (August 11, 1922 - October 10, 2004)