• KOULUTUS 1: Näyttöön perustuvat psykoterapeuttiset menetelmät, 13.-14.10.2012 klo 8.30-15.30, Rahakamarinkatu 4, HELSINKI

  • Koulutuksessa kahden päivän ajan käydään läpi ja opetellaan useita eri näyttöön perustuvia menetelmiä, joiden hallitseminen antaa paljon kaivattuja ”työkaluja” psykoterapeuttiseen työskentelyyn. Koulutus sopii kaikille niille sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöille, jotka hoitavat erilaisista psykiatrisista ongelmista kärsiviä ihmisiä.
  • Esimerkkejä menetelmistä:
  • Altistusmenetelmät, vahvistussuhteisiin perustuva menetelmät, kognitiiviset menetelmät, käyttäytymisen aktivointi, funktionaalinen käyttäytymisanalyysi, vaikutehallinta, itsemonitorointi menetelmät, retkahduksen ehkäisy, ym.  • KOULUTUS 2: Universaalit hoitomenetelmät emotionaalisiin ongelmiin, 24.-25.11.2012 klo 8.30-15.30, Rahakamarinkatu 4, HELSINKI

  • Koulutus käsittää universaaleita, lähinnä dialektisen käyttäytymisterapian (DKT) ja Hyväksymis- ja Omistautumisterapian (HOT) menetelmiä erilaisiin emotionaalisiin ongelmiin.
  • Esimerkkejä menetelmistä:
  • Validaatio, hyväksyntään tähtäävät strategiat, tietoisuustaidot (mindfulness), kognitiivinen defuusio, ahdingonsieto, tunteiden säätely, käyttäytymisen ketjuttaminen, emotionaalinen altistus, ongelmanratkaisu, yllykkeillä surffaus, arvotyöskentely, ym.

A failure is not always a mistake, it may simply be the best one can do under the circumstances. The real mistake is to stop trying.
B. F. Skinner